logo: NIL


Jeśli szukasz programu do obsługi e-recepty sprawdź gdzie Twoja praktyka lub podmiot sytuuje się w schemacie oracowanego przez nas Algorytmu. W ramach zawartego tam polecenia "Przemyśl!" link przeniesie Cię do strony głównej Kompendium. Tam przeczytaj uważnie pkt V.1.- o Ankiecie i ważnych parametrach programów.

 
Na jakie trudności napotkało środowisko lekarskie?
 • najważniejsze z nich:

  1.
  Receptę elektroniczną (jak sama nazwa wskazuje) wystawia się w systemie elektronicznym. Systemy te (programy gabinetowe) kupujemy bynajmniej nie dla samej eRecepty. Recepta jest pierwszym, ale wcale nie najważniejszym i nie najtrudniejszym etapem cyfryzacji
  2.
  Programy gabinetowe kupujemy dla obsługi dokumentacji i dla jej przyszłego elektronicznego udostępniania. Ponadto, również dla rozliczeń z płatnikiem (jeśli placówka ma kontrakt). Trudno planować poważny zakup , jeśli ostateczne wymogi dla przedmiotu inwestycji nie są jeszcze zdefiniowane: trwają prace nad nowym rozporządzeniem ws dokumentacji i zapowiadana jest nowa ustawa o dokumentacji medycznej. Nie są też zdefiniowane do końca wymagania dla wymiany EDM.
  3.
  Co do rozliczeń z NFZ - obarczone są masą dokumentów, nie zawsze niezbędnych . Ponieważ najrozmaitsze dokumenty (nawet rozliczeniowe) zawierają dane pacjenta, jasnym jest, że dla łatwości ich wytwarzania prowadzić się je powinno w systemie do dokumentacji, gdyż z bazy takiego programu łatwo pobrać dane osobowe pacjenta. Stąd programy gabinetowe często muszą być nadmiernie rozbudowane. Najpierw powinno się wykonać debiurokratyzację systemu opieki zdrowotnej a potem go cyfryzować.
  4.
  Planując etapy reformy nie do końca oszacowano czynnik ludzki - naturalną rezerwę części środowiska do technicy cyfrowych. Pasją lekarzy jest leczenie- przytłoczeni nawałem pracy nie mają dość możliwości aby zaangażować się w procesy przemian bezpośrednio niezwiązanych z leczeniem.

W powodzi pism i komunikatów , na czołowe miejsce wybija sie jeden dokument:

Pismo Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2019r.

W piśmie tym MZ wyraźnie podkreśla możliwość wystawienia recepty papierowej, oraz "zachęca" wszystkich lekarzy do przejścia na nowe zasady.


Najgorszą bowiem rzeczą, jaka mogłaby się zdarzyć to oczywiście chaos wywołany jakąś znaczącą liczbą pacjentów, którzy nie mogliby otrzymać przepisanego na e-recepcie leku lub musieliby wskutek błędnego działania systemu wykupić go za pełną odpłatnością.A nie chcąc tego robić wracaliby do gabinetów po nową receptę, ponieważ e-Recepty nie można poprawić (trzeba ją anulować, co jest dodatkową czynnością i wystawić nową).

 
w trakcie lektury nie pomiń:

Programy

Co otrzymuje
pacjent?

Ściąga Farmaceutów

Algorytm-Recepta

Nie jest tak, że każdy błąd e-recepty dyskwalifikuje ją. Są sytuacje, określone w § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. recept, które upoważniają farmaceutę nie tyle do skorygowania eRecepty, ile do wydania leku z jednoczesnym wskazaniem korekt w Dokumencie Realizacji Recepty.
Aktualne brzmienie § 10 rozporządzenia ministra zdrowia ws. Recept

postanowienia § 10 w poradach CSIOZ dla farmaceutów

W katalogu tych "uprzywilejowanych" sytuacji nie było jednak przypadku, w którym podano niewłaściwy kod EAN leku. W takiej sytuacji farmaceuta mógł wydać lek za 100% odpłatnością. Sytuację rozwiązał Komunikat MZ z 28 listopada 2019r (poniżej) potwierdzony Komunikatem MZ z 30 grudnia 2019r- można zrealizowac lek ze wskazaną na recepcie refundacją.

Spodziewane działania:

1. MZ planuje wdrożyć do końca 2019 r. system uniemożliwiający wystawienie recepty, w której kod EAN nie odpowiada określonemu na recepcie stopniowi odpłatności. Nie do końca wiadomo czy jest to rozwiązanie sanujące problem po stronie gabinetu- błędnie wystawiona recepta może zostać po prostu „zawracana” przez Platformę P1.

2. Art.9b ustawy o systemie informacji przewiduje opublikowanie przez CSIOZ danych słuzących zbudowaniu w systemach gabinetowych wyszukiwarki leków z przypisanym stopniem odpłatności. Takie narzędzie będzie udostepnione automatycznie w aplikacji gabinet.gov.pl

3. MZ zapowiada zaimplementowanie do aplikacji gabinet.gov.pl certyfikatu ZUS, jako metody podpisu. Może to usprawnić proces podpisywania recept i skierowań, gdyż certyfikat ma niezmienne hasło (w przeciwieństwie do kodów autoryzacyjnych Profilu Zaufanego)

 

 


2019-11-29| Komunikat MZ Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie

2019-11-22| Stanowisko NRLws. eRecept

2019-10-30| Brak dostępu czy awaria?- komunikat NIL

2019-10-16| Komunikat MZ nt. stanu gotowości dostawców IT (systemy szpitalne i gabinetowe) w zakresie eRecepty 

 

Opr.Zespół ds.EDM