logo: NIL

ODPOWIEDŹ z dnia 23.08.2021

 

KS.005.  .2021
KS.KW-000  .2021

Warszwa 19 sierpnia 2021r.

KAMSOFT S.A.
ul. 1 maja 133

Katowice

 

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na ankietę Naczelnej Izby Lekarskiej skierowaną do twórców oprogramowania służącego do prowadzenia EDM w placówkach ambulatoryjnych Firma Kamsoft nadesłała ankiety- odpowiednio do swoich 5 produktów : KS-Gabinet, KS-Somed, KS-SomedM, KS-PPS, KS-Serum.

Odnosząc się do pytania czy program  „daje możliwość eksportu całości danych związanych z leczeniem i diagnostyką w sposób umożliwiający odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym? Czy oprogramowanie umożliwia całościowy eksport zgromadzonych danych, wraz z dokładną specyfikacją formatu w jakim dane są zapisywane ?” KAMSOFT S.A. we wszystkich przypadkach wskazał, że program ten umożliwia eksport danych stanowiących EDM w formacie HL7 CDA. Natomiast pozostałe dane, nie stanowiące EDM, z bazy danych mogą być eksportowane w formacie zamówionym przez klienta, na warunkach uzgodnionych.
 

Uprzejmie proszę o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących szczegółowych zasad ustalania przez KAMSOFT S.A wynagrodzenia za dokonanie eksportu danych nie stanowiących EDM do innego systemu teleinformatycznego, a w szczególności, czy informacje pozwalające na oszacowanie wysokości tego wynagrodzenia są dostępne tak dla podmiotów zainteresowanym zawarciem umowy z KAMSOFT S.A , jak i tych już korzystających z Państwa usług. Jeśli tak, to proszę o informację gdzie można się z nimi zapoznać. Informacje te są istotne dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych już na etapie podejmowania decyzji o wyborze usługodawcy, ponieważ dotyczą dodatkowych kosztów, które podmiot ten będzie zmuszony ponieść w przypadku zmiany oprogramowania lub np. w związku z przejmowaniem dokumentacji innego podmiotu, kończącego swoją działalność.

Z poważaniem,

Andrzej Cislo 
wiceprezes NRL

Dodane: 2021-08-26

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj