26 września 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie władz samorządu lekarskiego z przedstawicielami Spółki ZnanyLekarz, którego celem było omówienie zauważonych przez samorząd lekarski nieprawidłowości w działaniu portalu Znanylekarz.pl i podjęcie przez prowadzącą portal Spółkę działań mających zagwarantować przejrzystość zasad zamieszczania wypowiedzi oraz respektowanie podstawowych wolności i praw osób ocenianych.

Ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej w spotkaniu uczestniczyli Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzej Cisło oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Grzegorz Wrona, natomiast Spółkę ZnanyLekarz reprezentował Piotr Radecki – Dyrektor Zarządzający oraz Piotr Ziewiec – Współzałożyciel i Dyrektor Operacyjny ZnanyLekarz sp. z o.o.

Władze samorządu lekarskiego podkreśliły, że w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne recenzowanie pracy lekarza i lekarza dentysty, dlatego też samorząd lekarski zabiega o ów rzetelny przekaz. Wskazano miedzy innymi na nieprawidłowości polegające na umieszczaniu przedstawicieli innych zawodów medycznych w portalu ZnanyLekarz.pl, którego nazwa wskazuje na jeden konkretny zawód  medyczny. Dla przykładu - profilom zakładanym w portalu dla techników dentystycznych przypisywana jest kategoria „lekarze dentyści”.

Zwrócono uwagę, iż do przekłamań i nieścisłości, a w konsekwencji nierzetelnej informacji może też prowadzić zbyt uboga opcja wyboru przy definiowaniu kompetencji lekarza w portalu internetowym. W tym aspekcie Naczelna Rada Lekarska opiera się na stanowisku Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt. SDI 30/18, dotyczące portalu Znanylekarz.pl. Sąd ten stwierdził, że występujący tam podział kwalifikacji lekarskich na „kategorie” i „specjalizacje” może nie być bowiem dostrzegany przez użytkowników portalu, chcących skorzystać z usług lekarskich. Nazwa kategorii widnieje bowiem pod nazwiskiem lekarza i ma charakter spersonalizowany.(…). Układ treści na portalu znanylekarz.pl powinien być zatem tak skonstruowany, aby uniemożliwiał sugerowanie posiadania specjalizacji z danej dziedziny bez jej faktycznego posiadania, a przewidywał  możliwość wpisania określeń właściwych dla posiadanej specjalizacji.

Warto również nadmienić, że w toku poprzedzającej spotkanie korespondencji Spółka potwierdziła realizację wpływających do nich wniosków lekarzy i lekarzy dentystów o skorzystanie z tzw. prawa do bycia zapomnianym, związanym z usunięciem danych lekarza z portalu.

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny

Beata Wierzchowska

Dodane: 2019-09-26, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj