Opisywana sprawa nie dotyczy jakości i skuteczności zaprojektowanych osłon dla środowiska gospodarczego. Tu chodzi o to, aby przedsiębiorca (lekarz) rozumiał naturę składanych przez siebie wniosków.

2020-04-14

Pismo Prezes ZUS do Prezesa Matyi . Najważniejsza kwestia jest tą odpowiedzią wyjaśniona (problem poniżej, w opisie pisma z 2-04) . Można bezpiecznie składać wnioski już teraz. Jak pisze Prezes ZUS- wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku. Oznacza to, że jeśli w kwietniu zostanie złożony wniosek za okres marzec-maj, to jeśli złożymy deklarację za maj w czerwcu, to wniosek będzie rozpatrzony wówczas, kiedy wszystkie naleznosci do umorzenia "będą znane" ZUS-owi. W świetle tej odpowiedzi sprawa jest jasna. Z przepisów wprost wywieść tego nie było można.

 

2020-04-02

Pismo Prezesa NRL do prof. Gertrudy Uścińskiej -Prezesa ZUS zawiera 2 pytania:

  1. Czy można łączyć pomoc z tytułu zwolnienia ze składek z innymi formami pomocy (np z tytułu przestoju)?
  2. Czy jest zasadne występowanie teraz (kwiecień) po złożeniu deklaracji za marzec z wnioskiem o zwolnienie ze składek za cały trzymiesięczny okres? 

Prezes Matyja wskazuje, że art.31zq ust.1 ustawy wprowadzającej osłony dla mikroprzedsiębiorstw nakazuje składanie deklaracji  w "terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" . 
Wiadomo ponadto, że należność wobec ZUS powstaje po złożeniu deklaracji . Wobec tego, po złożeniu deklaracji za marzec należność nasza wobec ZUS równa się sumie składek za marzec.

Niepokoi treść ust.4 art.31zq- umorzeniu podlegają należności „znane na dzień rozpatrzenia wniosku”. Skoro w kwietniu „znane ZUS-owi” będą tylko należności za marzec, to czy może on rozpatrując wniosek umorzyć od razu należności za kwiecień i maj (wobec których to miesięcy deklaracje nie zostały jeszcze złożone)?

Z pewnością jest jakieś racjonalne wyjaśnienie . Do czasu jego poznania- lepiej wniosku nie wypełniać.

Dodane: 2020-04-14

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj