Pozostawimy na boku dywagacje, czy dostęp do tego instrumentu wsparcia dla samozatrudnionych (i niezatrudniających) jest wynikiem zmiany przepisów , czy zmiany podejścia , interpretacji.

Przepis art.15zzd ustawy ustanawiająej "Tarczę"(ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w dalszym ciągu odwołuje się do definicji mikroprzedsiębiorcy, jaka znajduje się w art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Niemniej, urzędy pracy , które konsekwentnie odmawiały przyjmowania wnioskow o mikropożyczkę od osób niezatrudniających pracowników, teraz na swoich stronach aktualizują informacje podając , iż może się o nią ubiegać osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale niezatrudniająca nikogo.

Urząd Pracy Warszawa , Urząd Pracy Ciechanów

Wobec powyższego należy poradzić złożenie wniosku o ten rodzaj wsparcia.

Ważne tylko, aby w obliczu ewentualnych zapytań, czy też kontroli skarbowej pamiętac o zdefiniowanym w ustawie przeznaczeniu środków pozyskanych z tytułu  2 form wspacia, o które mogą ubiegać się przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników

forma wsparcia przepis cel
mikropożyczka Art.15zzd na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
wsparcie części kosztów działalności Art.15zzc dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

Staranie się o mikropożyczkę -dodajmy- nie wymaga udowodnienia spadku obrotów gospodarczych.

Uwaga! Mikropożyczka może zostać umorzona, jeśli w okresie 3 miesięcy od jej przyznania przedsiębiorca nie zaprzestanie działalności gospodarczej. Wniosek o umorzenie, zgodnie z ogólnopolskim wzorem umowy z właściwym starostą (par.3ust.2) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

Wniosek o przyznanie mikropożyczki

na portalu praca.gov.pl nalezy wybrać wniosek o symbolu PSZ-PKDG

Dodane: 2020-04-22

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj