Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wsparcie, którego celem jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli wydatków związanych z bieżącą działalnością firm. Jego budżet wyniesie co najmniej 3 miliardy złotych.

Średni przedsiębiorcy [ podmiot, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro po zsumowaniu zatrudnienia i obrotów z podmiotami powiązanymi partnerskimi.]

Dystrybutorem wsparcia bedzie PARP strona informacyjna | wsparcie kapitału obrotowego

  • Wsparcie z programu Polska Wschodnia (POPW) wyniesie 500 milionów złotych. Z pomocy w formie dotacji będą mogli skorzystać średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy odnotowali niedobór lub brak płynności finansowej spowodowanej epidemią COVID-19.
  • Średni przedsiębiorcy z pozostałych regionów będą mogli skorzystać z dotacji w programie Inteligentny Rozwój (POIR). W puli są 2 miliardy złotych. To największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy będzie można łączyć ze wsparciem z pożyczkami płynnościowymi dostępnymi również w POIR.

 

Mikro- i mali przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc z regionalnych programów operacyjnych. Na ten cel w ramach RPO zostało przeznaczonych co najmniej 500 milionów złotych. To kwota zadeklarowana w tej chwili przez województwa. Może zostać zwiększona. Dotacje udzielane na podstawie know-how przygotowanego przez MFiPR będą rozliczane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Będą mogły z nich skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

INFORMACJE I WYSZUKIWARKA

Dodane: 2020-06-21

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj