logo: NIL

W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 437), które uwzględnia Apel Nr 9/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 marca 2020 r. do władz publicznych m.in. o niezwłoczne zaliczkowanie wynagrodzenia podmiotów, które zawieszają udzielanie świadczeń gwarantowanych - przez czas niezbędnego zawieszenia udzielania świadczeń. Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/437 

Zmiana rozporządzenia wprowadza rozwiązania pozwalające na utrzymanie płynności finansowej poprzez utrzymanie w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz przyspieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń. 

Zgodnie z rozporządzeniem, na wniosek świadczeniodawcy, należność dla poszczególnych zakresów świadczeń może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (czyli jako1/12 wartości umowy).

Podstawą wypłaty należności jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

Rozwiązanie to ma obowiązywać w okresie 180 dni, licząc od dnia 7 marca 2020 r. (tj. do początku września 2020 r.).

Ponadto umożliwiono szybsze i częstsze (do 4 razy w miesiącu) przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków do świadczeniodawców skracając termin:

1) wypłaty należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – do 5 dni roboczych (z dotychczasowych 14 dni);

2) rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – do 7 dni (z dotychczasowych 14 dni).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Wioletta Witkowska

Zespół Radców Prawnych NIL

Dodane: 2020-03-17, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj