logo: NIL

W dniu 16 marca 2020 r. zostało opublikowane (Dz. U. z 2020 r. poz. 456) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zostało ono wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. ).

Głównymi zmianami wprowadzonymi w tym rozporządzeniu są:

1) w przypadku świadczeń o których mowa w § 3 pkt 3 zmienianego rozporządzenia (świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych: a) psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego), b) leczenia uzależnień) – wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń  oraz

2) zmiana warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej odnośnie lekarza

a) za lekarza w trakcie specjalizacji uważany jest również lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz lekarz, który ma uznany dorobek na podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9 tej ustawy, oraz wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. przedłużonej na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin PES wyznaczonego na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

b) za lekarza specjalistę uważany jest również lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego,  o którym mowa  w art. 16r ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach  lekarza i lekarza dentysty, oraz lekarz, który ma uznany dorobek na podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9 tej ustawy, oraz wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. przedłużonej na podstawie 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów  i złożył z wynikiem pozytywnym część pisemną PES, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin części ustnej PES wyznaczonego na podstawie §27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000045601.pdf

Małgorzata Gil

Zespół Radców Prawnych NIL

Dodane: 2020-03-17, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj