logo: NIL

W dniu 30 września 2022 r. zostało opublikowane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2027) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Zostało ono wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc lub porada specjalistyczna – choroby zakaźne (§ 8 ust. 1.  ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 4 ust. 1 okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2024 r.;

2) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2027

Dodane: 2022-10-11, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj