logo: NIL

13 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2601 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.

Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do monitorowania dzieci
i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (§ 3 rozporządzenia).

Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu:

 1. podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczeń:
 1. porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci,
 2. porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca,
 3. porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci,
 4. porada specjalistyczna – immunologia.

Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

 1. etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;
 3. etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 2 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000260101.pdf

Dodane: 2022-12-15, przez: Karolina

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj