logo: NIL

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2614 w dniu 14 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Treść rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000261401.pdf

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza regulację, która umożliwi odpowiednie zwiększenie ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 136c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) świadczeniodawcom, którzy przekroczyli liczbę jednostek sprawozdawczych uwzględnionych przy ustaleniu wysokości tego ryczałtu.

W OSR do nowelizacji wskazano, że w wyniku dokonanych zmian zapewnione zostaną dodatkowe środki na funkcjonowanie szpitali, które wykonując zwiększoną liczbę świadczeń w warunkach epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego „spłacały dług zdrowotny” wobec pacjentów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dodane: 2022-12-15, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj