22 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2713 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Celem przedmiotowej nowelizacji jest dostosowanie przepisów do zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704).

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadziło m.in. następujące zmiany:

- we wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dodano sekcję I.C.1.12 „dodatkowe informacje dotyczące wyrobu”,

- do  wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w sekcji I.C.1.4 wprowadzono pole „inna” oraz usunięto pole „przetoka ślinowa”,

- uproszczeniu uległ zakres informacji wymaganych przy odbiorze wyrobu medycznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Projekt dostępny pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000271301.pdf

Dodane: 2022-12-27, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj