27 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2770 została opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa ustawa zawiera regulacje, które zmieniają sposób finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, polegające  m.in. na :

- zmianie źródła finansowania kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych i leków dla osób po 75. roku życia i leków dla kobiet w ciąży, leków oraz wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej. Finansowanie ww. świadczeń przenosi się z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia,

- rezygnacji z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa w ramach działu 851 – Ochrona Zdrowia,

- możliwości zasilenia Funduszu Przeciwdziałania COVID środkami z funduszu zapasowego NFZ.

Zmiany w przedmiotowym zakresie były szeroko krytykowane przez samorząd lekarski, w tej sprawie zostało podjęte:

  • Stanowisko Nr 30/22/P-Ix Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 listopada 2022 r.
  • Stanowisko Nr 1/22/Ix Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 r.

Dodatkowo w przedmiotowej ustawie wprowadzono również oczekiwane przez samorząd lekarski zmiany polegające na m.in. na  umożliwieniu  zwolnienia  lekarzy z ustnej części PES w przypadku uzyskania co najmniej 75% punktów z części pisemnej egzaminu.

Treść ustawy dostępny jest pod adresem:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000277001.pdf

 

Dodane: 2022-12-29, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj