logo: NIL

W dniu 9 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 271 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Rozporządzenie określa standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego istotny problem kliniczny, w warunkach ambulatoryjnych.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą dostosować swoją działalność do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000027101.pdf

Dodane: 2023-02-14, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj