logo: NIL

W nawiązaniu do wypowiedzi Ministra Łukasza Szumowskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r., że lekarze nie wykorzystują dostępnej puli testów na obecność koronawirusa oraz wobec braku odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia o opracowanie i rozpowszechnienie jednoznacznych wytycznych określających, który lekarz, komu i w jakich warunkach może wystawić zlecenie na wykonanie testu, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa o przygotowanie ww. wytycznych.

W piśmie Prezes NRL podkreślił, że zwiększenie liczby zleceń na wykonanie testów musi opierać się na jasnych zaleceniach ze strony władz publicznych co do warunków ich zlecania.

W ocenie samorządu lekarskiego uprawnienie do zlecenia wykonania testu na obecność koronawirusa, finansowanego ze środków publicznych, powinno przysługiwać każdemu lekarzowi, bez względu na miejsce czy formę jego zatrudnienia. Lekarz taki powinien mieć możliwość zlecenia testu swoim pacjentom, sobie oraz personelowi medycznemu zatrudnionemu w tym samym podmiocie wykonującym działalność leczniczą w przypadku wystąpienia wskazań medycznych tj.:

 1. przypadku wystąpienia u osoby, która przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19, co najmniej jednego z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego, bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny:
  1. gorączka,
  2. kaszel,
  3. duszność;
 2. w przypadku wystąpienia objawów o których mowa w pkt 1 u osoby, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 lub u osoby, która w tym okresie zamieszkiwała z taką osobą;
 3. osobie hospitalizowanej z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny;
 4. czynnym zawodowo przedstawicielom zawodów medycznych, mogącym mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Dodane: 2020-04-14, przez: Alicja

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj