logo: NIL

24 czerwca 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana z prośbą o pilne przedstawienie Pana stanowiska w kwestii zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną potocznie tarczą antykryzysową 4.0.

We wczorajszej wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej mocno podkreślał Pan, że czuje się przede wszystkim lekarzem, a nie politykiem. Jestem w tym kontekście szczególnie zainteresowany Pana opinią – jako lekarza – na temat wpływu zmiany ww. przepisu kodeksu karnego na codzienną praktykę lekarską, w szczególności na podejmowanie przez lekarzy decyzji trudnych, nieodzownie łączących się ryzykiem nieosiągnięcia zakładanego pożądanego efektu terapeutycznego.

Pana stanowisko w tej sprawie jest istotne zwłaszcza dla wszystkich tych lekarzy, którzy w czasie epidemii podejmowali w walce o zdrowie i życie pacjentów działania lecznicze o niezweryfikowanej jeszcze naukowo skuteczności terapeutycznej związane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia skutków niepożądanych. Czy Pana zdaniem dziś, w świetle tego prawa, lekarze anestezjolodzy ze Szczecina podjęliby decyzje o zastosowaniu terapii ECMO u pacjentki z ciężkim uszkodzeniem płuc? Czy lekarze zakaźnicy zastosowaliby w leczeniu COVID-19 nowe leki p/wirusowe czy pochodne chlorochininy? To tylko niektóre z pytań, na które w dobie zaostrzenia prawa środowisko lekarskie oczekuje od Pana odpowiedzi.

Dlaczego Pan, jako lekarz, pełniąc jednocześnie najważniejszą funkcję  w systemie ochrony zdrowia milczy w tej sprawie i nie staje w obronie lekarzy i bezpiecznych warunków wykonywania ich zawodu. Chciałbym również zapytać, czy zgłoszenie poprawki dotyczącej art. 37a kodeksu karnego, jak również jej treść, było z Panem konsultowane. Jest to istotne w kontekście zeszłorocznej próby zaostrzenia przez rząd odpowiedzialności karnej m.in. lekarzy i wywołanego tą próbą oburzenia środowiska lekarskiego. Jeżeli tak istotna dla środowiska lekarskiego zmiana zasad wymierzania kar m.in. lekarzom nie była z Panem – członkiem Rady Ministrów – konsultowana, to chciałbym poznać tego powody.

Z poważaniem,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Dodane: 2020-06-25, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj