logo: NIL

Aktualizacja 31.08.2020 r.

Dyrektor CEM w odpowiedzi na pismo Prezesa NRL z dnia 28 sierpnia 2020 r. poinformował, że organizując Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) w warunkach pandemii koronawirusa CEM musi zadbać nie tylko o rzetelność tego egzaminu, ale również o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. Stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym konieczność zakrycia ust powoduje brak możliwości odsłaniania ich dla spożycia posiłku lub napicia się. Jak wskazał w piśmie Dyrektor CEM jest to pochodną wspomnianego obowiązku i jest uzasadnione podanymi warunkami bezpieczeństwa. Zwrócił również uwagę, że do egzaminu będzie przystępować nawet kilkaset osób dlatego reżim sanitarny musi być skrupulatnie przestrzegany.

Odpowiadając na oczekiwania wyrażone w przedmiotowym piśmie, CEM rozesłało do zdających uzupełniający komunikat, w którym objaśniło warunki dopuszczalności picia napojów i spożywania posiłków podczas najbliższego LDEK (będzie to dopuszczalne z uzasadnionych powodów, po poinformowaniu Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego oraz w sposób i w miejscu przez niego wskazanym, z zachowaniem reżimu sanitarnego). Jednakże w mailach rozesłanych przez CEM do osób mających zdawać egzamin, poinformowano, że będzie to możliwe jedynie ze względów zdrowotnych.

Zapewnienie zdającym egzamin wody i możliwości jej spożycia jest konieczne dla zapewnienia godnych warunków egzaminu i nie zwiększa zagrożenia epidemicznego, dlatego Prezes NRL zwrócił się do Ministra Zdrowia o pilną interwencję w tej kwestii.

Pismo do Ministra Zdrowia znajduje się poniżej.


 

W ostatnich dniach do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają sygnały w sprawie wiadomości e-mail wysyłanej do osób mających przystąpić do LEK i LDEK informującej o nieprzewidzianych w publikowanych oficjalnie wytycznych, obostrzeń dotyczących przebiegu egzaminu. Polegają one m.in. na całkowitym zakazie spożywania jedzenia i napojów podczas trwania egzaminu.

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych o pilne wyjaśnienie i merytoryczne uzasadnienie zaistniałej sytuacji. Zaapelował również o zapewnienie zdającym LEK i LDEK wody oraz natychmiastowe sprostowanie wiadomości e-mail wysyłanych do tych osób z informacją o bezwzględnym zakazie jedzenia i picia w trakcie egzaminów.

Treść pisma do Dyrektora CEM znajduje się poniżej.

Dodane: 2020-08-28, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj