W związku z drastycznym w ostatnich tygodniach wzrostem liczby zakażonych i zgonów wśród lekarzy i lekarzy dentystów oraz personelu medycznego Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zaapelował do Ministra Zdrowia o systematyczne publikowanie powyższych danych.

W piśmie Prezes NRL przypomina, że wiedza o liczbie zakażonych pracowników medycznych z podziałem na poszczególne zawody jest niezbędna do podejmowania działań przez poszczególne samorządy zawodów medycznych, w szczególności do właściwego reprezentowania indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu. Pozwoli również na weryfikację zasadności podejmowania pewnych rozstrzygnięć dotyczących lekarzy i innych pracowników medycznych.

Ponadto posiadanie pełnych danych o skali zakażeń wśród personelu medycznego i liczbie osób, które w związku z tym podlegają obowiązkowej kwarantannie, pozwoli osobom kierującym placówkami medycznymi podejmować właściwe decyzje związane z zarządzaniem podmiotem, a w razie konieczności wprowadzać dodatkowe rozwiązania, które uchronią personel medyczny przed zakażeniami.

Prezydium NRL od początku pandemii koronawirusa apeluje o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby członków personelu medycznego zakażonych koronawirusem, z podziałem na poszczególne zawody. Biorąc pod uwagę najnowsze dane udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia i drastyczny wzrost zakażeń i zgonów wśród personelu medycznego, Prezes NRL zwrócił się z ponownym apelem o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Władze samorządy lekarskiego podkreślają, że z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa.

Dodane: 2020-11-25, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj