logo: NIL

22 kwietnia 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

APEL Nr 6/21/P-VIII

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

do Prezesa Rady Ministrów

o umorzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą części subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju podlegającej zwrotowi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem o realne wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez umorzenie części subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju.

W dniu 23 marca br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o decyzji Pana Premiera umarzającej 25% subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju jedynie tym podmiotom gospodarczym, które skorzystały z Tarczy 2.0. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej już w wydanym w dniu 20 listopada 2020 r. Apelu nr 37/20/P-VIII wnosiło o umorzenie tej podlegającej zwrotowi części subwencji. Wielokrotnie, wspólnie z innymi samorządami zawodów medycznych, apelowaliśmy o dostrzeżenie trudnej sytuacji przedsiębiorstw medycznych, w szczególności podmiotów realizujących świadczenia inne niż w zakresie leczenia szpitalnego i POZ. Dotyczy to również podmiotów nieposiadających umowy z NFZ, które na równi z tymi, które taką umowę realizują, zabezpieczają potrzeby zdrowotne pacjentów.

Bliski kontakt z pacjentem będący nieodłączną cechą większości świadczeń zdrowotnych powoduje nieprzerwanie od początku epidemii duży stan zagrożenia placówek medycznych i ich personelu. Jednocześnie fakt, iż placówki ochrony zdrowia nie stały się ogniwem rozprzestrzeniania zakażeń wirusem SARS jest dowodem dużego zaangażowania i nakładów poniesionych na reorganizację poradni i wdrożenie odpowiednich procedur.

Pomimo braku (z nielicznymi wyjątkami) administracyjnego zakazu działalności leczniczej, właśnie z uwagi na wyżej wspomniane względy, placówki medyczne podlegały obostrzeniom na mocy wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń Ministra Zdrowia. Skutkowały one m.in koniecznością zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów, a co za tym idzie - spadkiem przychodów.

Jak dotąd, poza elementami Tarczy 1.0 placówki ochrony zdrowia nie doczekały się wsparcia, nie licząc 3 procentowego dodatku do faktur wystawianych od lipca ub.r. Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Jakiekolwiek ułatwienia w wykonywaniu obowiązków administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej ustały we wrześniu ubiegłego roku a cały czas wdrażane są kosztowne reformy (np. w obszarze cyfryzacji opieki zdrowotnej).

Mając na uwadze powyższe okoliczności postulat umorzenia podlegającej zwrotowi 25% części subwencji PFR podmiotom wykonującym działalność leczniczą uznać należy za całkowicie racjonalny i niezbędny.

Dodane: 2021-04-22, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj