logo: NIL

22 czerwca 2021 r., odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP. Porządek obrad objął dwa punkty:

1. Uzupełnienie składu Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

Ze względu na odwołanie poseł Pauliny Henig-Loski z listy członków Komisji Zdrowia, nastąpiło odwołanie Pani poseł także z członkowska w Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. Na wakujące stanowisko poprzez głosowanie Członków Komisji, większością głosów, wybrany do podkomisji został poseł Riad Haidar.

2. Rozpatrzenie informacji na temat realizacji polityki zmierzającej do przeciwdziałania i leczenia uzależnień – nikotynizmu, alkoholizmu oraz narkomanii.

Reprezentujący resort zdrowia, Minister Miłkowski, przedstawił dane statystyczne obejmujące spożycie różnych rodzajów używek w podziale na grupy wiekowe, wskazując także, że wpływ na zwiększenie problemu uzależnień miały kwarantanna i izolacja związana z pandemią COVID-19. Największy problem obejmuje dostępność tzw. „małpek”, mimo nałożonego dodatkowego podatku, a co za tym idzie wzrostu cen tego produktu. Minister Miłkowski poinformował także o znacznym spadku spożywania dopalaczy, szczególnie wśród młodzieży, oraz ich dostępności na rynku. Aktualnie najbardziej rozpowszechniony wśród młodzieży jest alkohol. Wskazano także, że przy Ministrze Zdrowia powołany został Zespół ds. opracowania reformy systemu leczenia uzależnień, którego zadaniem jest opracowanie założeń reformy systemu leczenia uzależnień.

Wśród osób zabierających głos w dyskusji znalazła się poseł Monika Wielichowska, która podparła swoją wypowiedź na temat problemu uzależnień w Polsce apelami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 lutego br. oraz 28 maja br., następnie głos zabrał Pan dr Dariusz Paluszek, który reprezentował Naczelną Radę Lekarską podczas tego posiedzenia. Pan dr Paluszek także odniósł się do apeli PNRL oraz wskazał, że najbardziej skuteczną strategią walki z problemem uzależnień byłoby połączenie kompetencji wszystkich ministerstw oraz wypracowanie wspólnego programu przeciwdziałania uzależnieniom, jednocześnie Pan dr zwrócił uwagę na szkodliwą promocję używek przy okazji imprez sportowych jak np. Euro2000. 

Podczas podsumowania zagadnień Komisji, Minister Miłkowski zapowiedział przedstawienie projektu zmiany ustawy, mającego na celu połączenie Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii oraz Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w jedną jednostkę, która będzie zajmowała się kompleksowo wszystkimi uzależnieniami. Pan Miłkowski odniósł się także do apelu PNRL z dnia 25 lutego br. wskazując, że został on przekazany do Ministerstwa Finansów i aktualnie Ministerstwo Zdrowia oczekuje na odpowiedź w tej sprawie.

Dodane: 2021-06-22, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj