logo: NIL

Forum Ekonomiczne - Karpacz 2021 za nami. Wśród gości i panelistów nie zabrakło przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej.

8 września Prezes NRL Andrzej Matyja wziął udział w panelu Rzeczpospolitej Odpowiedzialny sektor zdrowotny – czyli jak zapewnić zrównoważenie i elastyczność systemu ochrony zdrowia, dbając o efektywne zarządzanie, najwyższą jakość opieki nad pacjentem oraz zminimalizowanie śladu ekologicznego chorób.

foto: Alicja Szczypczyk, NIL

Dyskutowano o potrzebie wypracowania długofalowych rozwiązań, wzmacniających system ochrony zdrowia, szczególnie istotnych w kontekście bezprecedensowych wyzwań, wynikających z pandemii COVID-19. Jednym z kluczowych wątków był brak kadr medycznych. Prezes NRL zwrócił uwagę na lukę pokoleniową wśród aktywnych zawodowo lekarzy i lekarzy dentystów oraz, że dopiero teraz 30-letnie zaniedbania w tej kwestii są naprawiane. Przytoczył również dane z krajów OECD, w których Polska wypada słabo - mamy najniższą liczbę lekarzy na tysiąc mieszkańców, a obywatele nie są zainteresowani pracą w sektorze zdrowia (w systemie pracuje zaledwie 6 proc. polskiego społeczeństwa, gdzie np. w krajach skandynawskich dla systemu pracuje powyżej 15 proc.). Prezes NRL podkreślił, że w celu zahamowania pogłębiającego się kryzysu, należy skupić się na zatrzymaniu polskich lekarzy w kraju – tworząc dla nich godne warunki pracy i płacy, a nie rekrutując lekarzy ze Wschodu. Jego zdaniem umożliwianie podjęcia przez nich pracy bez odpowiedniej weryfikacji kwalifikacji stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

źródło: Rzeczpospolita

źródło: Rzeczpospolita

Relacja Gazety Lekarskiej

Tego samego dnia, w ramach Forum Ochrony Zdrowia w panelu Telemedycyna: perspektywy na przyszłość, między koniecznością a efektywnością wystąpił Wiceprezes NRL Artur Drobniak, który przypomniał, że telemedycyna to nie tylko porady telefoniczne. Rozwija ona m.in. komunikację i diagnostykę w różnych specjalizacjach i umożliwia skuteczną rehabilitację. Wiceprezes NRL podkreślił jednak, że telemedycyna, w tym teleporada nie powinna zastępować leczenia stacjonarnego, a lekarz badający pacjenta zdalnie, w każdym momencie ma prawo i obowiązek wezwania go na wizytę.

Podczas ostatniego dnia Forum, 9 września odbyła się sesja „samorządowa” Rola kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia, którą moderował Prezes NRL. Zaproszeni goście:

  • Artur Drobniak, Wiceprezes NRL,
  • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
  • Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, Szpital Przy Szaserów,
  • Zbigniew Mlądzki, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu,
  • Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,

omówili problemy kadrowe swoich środowisk, ich wpływ na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia i kondycję zdrowia publicznego. Rozpoczynając panel, Prezes NRL powiedział jasno, że kadry medyczne to fundament systemu, a sytuacja w ochronie zdrowia pogarsza się właśnie z powodu braku medyków. W jego ocenie rządzący nie wyciągnęli wniosków po pandemii i nie rozumieją potrzeb pracowników ochrony zdrowia i pacjentów, stąd zaplanowany na 11 września Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia (więcej TUTAJ).

foto: Alicja Szczypczyk, NIL

Prezes NRL odniósł się także do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, zaznaczając, że medycy nie negują samego pomysłu ustawy, ale jej obecne zapisy nie spełniają oczekiwań środowiska medycznego.

Wiceprezes NRL powiedział o czynnikach pogarszających sytuację w ochronie zdrowia: zwiększającej się migracji lekarzy z publicznej do prywatnej, rosnącej liczbie aktywnych zawodowo lekarzy po 70. roku życia i starzejącym się społeczeństwie. Podkreślił, że oczywiście sprzęt, w który inwestuje rząd jest potrzebny, ale same łóżka nie leczą – bez medyków, nie ma leczenia.

Relacja Gazety Lekarskiej

Po panelu zorganizowano konferencję prasową przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w sprawie ww. protestu. Sama konferencja miała odbyć się przed sesją samorządową, ale centrum prasowe Forum odwołało ją z powodu opóźnień. Należy zwrócić tu uwagę, że ani o 11:40, na kiedy było pierwotnie zaplanowane spotkanie z mediami, ani o 13, na którą zostało przełożone, nie było innych konferencji prasowych. Przedstawiciele Komitetu rozmawiali z mediami przed hotelem, w którym odbywało się Forum.

Następnie, po konferencji przesdstawiciele Komitetu udali się na spotkanie z Ministrem Zdrowia, po którym zorganizowano kolejny briefing prasowy.

Dodane: 2021-09-10, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj