29 listopada 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

STANOWISKO Nr 120/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie poparcia apelu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera apel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 28 listopada 2021 r. skierowany do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP.

W sytuacji niepokojąco wzrastającej liczby zakażeń i zgonów spowodowanych COVID-19, pojawianiem się nowych wariantów wirusa, które w innych krajach spowodowały już wprowadzenie restrykcji przez tamtejsze władze Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że władze publiczne powinny bezwzględnie wysłuchać głosu specjalistów z dziedziny epidemiologii i chorób zakaźnych, którzy w apelu z dnia 28 listopada 2021 r. jednoznacznie opowiedzieli się za przyjęciem aktów prawnych umożliwiających kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy, przyjęciem aktów prawnych ograniczających dostęp osób nieposiadających Unijnego Certyfikatu COVID do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu, spowodowaniem przez odpowiednie służby skutecznego egzekwowania obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych oraz zwalczaniem procederu oszustw związanych ze szczepieniami.

Samorząd lekarski uważa, że niekorzystnie kształtująca się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna w kraju wymaga podjęcia stanowczych kroków, które według dostępnej obecnie wiedzy naukowej mogą przyczynić się do poprawy tej sytuacji tj. zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 oraz zabezpieczyć dostęp osób z innymi schorzeniami do opieki zdrowotnej. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych są wyraźnym sygnałem, że dalsza bezczynność władz jest rażącym zaniedbaniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia mieszkańców kraju.

 


29 listopada 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja przekazał powyższe stanowisko m.in. do Konsultantów Krajowych, zachęcając ich do dołączenia i rozpowszechnienia ww. apelu, popartego przez większość członków Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów oraz przez samorząd lekarski. W piśmie podkreślił, że w tym niezwykle ciężkim dla lekarzy i pacjentów czasie, istotnym jest wzajemne wsparcie oraz propagowanie i przekazywanie społeczeństwu, w tym rządzącym i politykom, aktualną wiedzę medyczną oraz i jej wskazania w zakresie najlepszych i najskuteczniejszych metod zapobiegania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Pismo poniżej w załącznikach.

 


Osoby i Organizacje popierające stanowisko i apel:

 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Konsultant krajowy w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej

 • Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW Konsultant krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej

 • Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Konsultant krajowy w dziedzinie Perinatologii

 • Prof. dr hab. Sylwia Kołtan Konsultant krajowy w dziedzinie Immunologii klinicznej

 • Prof. Grzegorz Wallner Konsultant krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej

 • Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne

 • Towarzystwo Internistów Polskich

 • Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
 • Polskie Towarzystwo Akupunktury
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 • Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 • Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 • Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
 • Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
 • Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Komitet Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk

Dodane: 2021-11-29, przez: Dział Komunikacji NIL

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj