Utworzenie Rady do spraw stomatologii to postulat samorządu lekarskiego, spełniony przez Ministerstwo Zdrowia po rozmowach z przedstawicielami NRL, związany z koniecznością wzmocnienia głosu lekarzy dentystów podczas planowania i organizowania systemu opieki stomatologicznej w Polsce. Przewodniczącym tej rady będzie wskazany przez Prezydium NRL wiceprezes, lekarz dentysta Paweł Barucha.

Wiceprezes NRL zwraca uwagę, że stomatologia to dziedzina, której Ministerstwo Zdrowia powinno poświęcać więcej uwagi. - Problemy, z jakimi mierzy się stomatologia, która jest obecnie prawie w całości poza publiczną ochroną zdrowia, powinny być rozwiązywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami lekarzy dentystów, znającymi realia od środka. Stomatologia musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, więc bezpośredni dialog organizatorów systemu z jego uczestnikami jest niezmiernie ważny. Liczę na dobrą współpracę – powiedział Paweł Barucha. 

Wiceprezes NRL będzie przewodniczył Radzie do spraw stomatologii przez pierwsze pół roku. Co pół roku zamiennie na czele rady będzie stał przedstawiciel samorządu lekarskiego oraz przedstawiciel resortu zdrowia.  

Rada do spraw stomatologii powołana została Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 31 sierpnia. Jak czytamy w dokumencie, Rada jest organem pomocniczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.  

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie: 

- kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko-dentystycznym; 

- kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii; 

- kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów; 

- rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów, o których mowa w pkt 2; 

- zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej; 

- zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 

W skład Rady wchodzą: 

- konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, 

- konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, 

- konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji, 

- konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, 

- konsultant krajowy w dziedzinie protetyki, 

- konsultant rajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, 

- konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, 

- przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, 

- przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, 

- przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, 

- przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

- przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, 

- przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, 

- przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia; 

Wśród zadań Przewodniczącego Rady jest zwoływanie posiedzeń, prowadzenie, ustalanie ich porządku, planowanie i organizowanie pracy Rady. Ma on możliwość powołania grupy roboczej.  

Dodane: 2022-09-05, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj