30 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964).

Nowe rozporządzenie, w § 8 określającym czasowe ograniczania wykonywania działalności leczniczej, nie zawiera już obowiązku zaprzestania sprawowania opieki stomatologicznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).

Przypomnieć należy, że zakaz sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami w szkołach został wprowadzony do odwołania na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566).

Informacja ta ma oczywiście ograniczone znaczenie w zwiazku z kończącym się rokiem szkolnym. Może mieć znaczenie dla tych gabinetów pozaszkolnych, które zawarły porozumienie z organami prowadzącymi szkołę i mają w umowach z NFZ wydzielone środki na prowadzenie tej opieki. Sprawa stomatologii szkolnej jest stale podnoszona w kontaktach z MZ. Gabinety szkolne zachowują prawo do wystawiania faktur w formule 1/12 . Problemem jest cały czas niechęć jakiejkolwiek deklaracji relanego programu rozliczenia tych faktur. Jak wielokrotnie podkreślane jest w wystąpieniach NRL, samo przesunięcie rozliczenia na połowę roku 2021 nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym.

 

Dodane: 2020-06-05

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj