Informacja uzupełniająca 7.02.2019 r.:

Organizator ankiety (ECDC) pracuje nad rozwiązaniem zgłoszonych problemów z działaniem linków do poszczególnych wersji językowych oraz nad zwiększeniem przepustowości.

Zainteresowanych wypełnieniem ankiety prosimy o cierpliwość - będzie ponownie dostępna w najbliższych dniach. Termin na udzielanie odpowiedzi został przedłużony do 24 lutego 2019 r. 


Naczelna Izba Lekarska wraz ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors CPME) oraz Radą Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists CED) zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej stosowania antybiotyków i antybiotykooporności.

Ankieta, kierowana do pracowników ochrony zdrowia (m. in. lekarzy oraz lekarzy dentystów) została opracowana przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control ECDC) – utworzoną w 2005 r. agencję Unii Europejskiej z siedzibą w Szwecji, odpowiedzialną za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi. Celem tego badania jest zrozumienie, jaką pracownicy ochrony zdrowia posiadają wiedzę nt. antybiotyków i jakie jest ich do podejście do ich stosowania w swej codziennej praktyce zawodowej, aby ustalić potrzeby w zakresie dalszego kształcenia, kampanii informacyjnych itp.

Termin na udzielanie odpowiedzi upływa 14 lutego br.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Jak podają autorzy ankiety, jej wypełnienie powinno zająć ok. 5 – 10 minut.

Ankieta jest 26 wersjach językowych. Poniżej podajemy link do wersji w języku polskim.

https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9lKJ4pl5H


Z uwagi na pewne niejasności w ankiecie jednocześnie przekazujemy następujące uwagi do wykorzystania przez lekarzy, którzy zdecydują się udzielić odpowiedzi na zadane pytania, do czego wszystkich zachęcamy:

Odnośnie pytania „Co stanowi przedmiot Państwa głównej działalności zawodowej? (tj. poświęcają mu Państwo ponad 50% czasu pracy)” wydaje się, że w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz medycyny ogólnej punktem, który powinno się wskazać jest „Specjalizacja ogólna” (w angielskiej wersji „generalist”) – chyba że przeważająca cześć ich aktywności zawodowej obejmuje dalej wskazane inne rodzaje aktywności (zarządzanie, zdrowie publiczne, praca akademicka/działalność badawcza, inne).

Odnośnie pytania „Jakie jest miejsce Państwa dominującej działalności zawodowej? (tj. spędzają Państwo w tym miejscu ponad 50% czasu pracy)” wydaje się, że w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, których przeważająca część aktywności zawodowej odbywa się poza podmiotami udzielającymi świadczeń stacjonarnych i całodobowych, powinno się wskazać w punkcie „Inne” odpowiednio: indywidualna albo grupowa praktyka lekarska, placówka ochrony zdrowia udzielająca świadczeń ambulatoryjnych.

Odnośnie pytania „Czy w ramach wykonywanego zawodu włączają się Państwo w programy zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi lub kierują takimi programami bądź poruszają kwestię oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe?” wydaje się, że chodzi o udział w programach promujących i monitorujących rozsądne stosowanie antybiotyków w celu utrzymania ich skuteczności (antimicrobial stewardship programmes).

Pozostałe wersje językowe są dostępne na stronie internetowej ECDC:

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/healthcare-workers/new-europe-wide-survey-healthcare-workers-perceptions-about-antibiotic-use-and

Dodane: 2019-02-06, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj