Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 29/18/P-VIII z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uprawnień lekarzy dentystów do zwiększonego wynagrodzenia.

Stanowisko Prezydium NRL

Naczelna Izba Lekarska zaznacza, że odmienna interpretacja Ministerstwa Zdrowia wobec zapisu art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uprawnień stomatologów rezydentów do zwiększonego wynagrodzenia z tytułu zobowiązania się do pracy w kraju po uzyskaniu tytułu specjalisty nie może pozbawiać lekarzy dentystów prawa określonego w ww. ustawie.

W związku z powyższym przypominamy wzór oświadczenia do skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Wzór wniosku-oświadczenia

Osoby zainteresowane złożeniem ww. deklaracji powinny ją przedłożyć w jednostce, w której prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne.

W przypadku odmowy przyznania podwyższonego wynagrodzenia należy o tym fakcie powiadomić komisję stomatologiczną właściwej okręgowej rady lekarskiej.

W korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy należy zawsze powoływać się na interpretację samorządu lekarskiego wyrażoną w ww. stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 14 września br.

Należy wskazać, że własną akcję wspierającą prawo stomatologów-rezydentów do zwiększonego wynagrodzenia prowadzi Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Na stronie internetowej Związku są również gotowe formularze i proponowane schematy postępowania.

Dodane: 2018-10-02

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj