logo: NIL

Podjęty w dniu 15 marca Apel o utworzenie systemu pomocy doraźnej dla osób zarażonych i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu został  wysłany 16 marca do Ministerstwa Zdrowia wraz z pismem przewodnim Prezesa NRL .

 

W dniu dzisiejszym NRL wystąpiła do wszystkich 16 Centrów Zarządzania Kryzysowego z zapytaniem o listę gabinetów stomatologicznych przystosowanych sprzętowo i organizacyjnie do przyjmowania w warunkach narażenia.

Pismem tym przekazany jest też podjęty 15 marca Apel.

Pismo kończy zapewnienie, że środowisko stomatologiczne gotowe jest na daleko idąca współpracę przy tworzeniu systemu pomocy doraźnej.

W przypadku otrzymania z któregokolwiek z województw listy placówek , powiadomimy o tym niezwłocznie.

Jednocześnie, w dniu dzisiejszym do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wystosowali wystapienie szefowie Towarzystw naukowych w dziedzinach stomatologicznych. W piśmie podkreśla sie poważny stan związany z wysokim stopniem narażenia lekarzy dentystów. Wystąpienie Towarzystw podkreśla, że gabinety nie są przystosowane do przyjmowania osób zarażonych i objętych kwarantanną i apeluje o przejrzyste instrukcje co do zasad udzielania świadczeń lub odmowy udzieania świadczeń tym pacjentom, oraz zasad kierowania ich do systemu pomocy doraźnej. W tej części wystąpienia Towarzystwa odnoszą się do Apelu KS NRL z 15 marca.

 • Pod wystąpieniem podpisani są:

  Dr n.med. Andrzej Szwarczyński

  Prezes Stowarzyszenia Implant Masters Poland

  Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

  Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

  Prof. dr hab n. med. Andrzej Wojtowicz

  Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

  Dr n. med. Mariusz Duda

  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

  Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

  Prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

  Dr Magdalena Żywicka

  Prezes Digital Dentistry Society

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj