logo: NIL

 

Unia Europejska jest w okresie kształtowania reguł wydatkowania środków zapreliminowanych na lata 2021-2027. Polska ma być jednym z największych beneficjentów unijnego budżetu. Wiodącym programem unijnym pozostaje Polityka Spójności. W Umowie Partnerstwa dla realizacji tej polityki na lata 2021-2027 doszukać się można rozdziału dotyczącego ochrony zdrowia. 

Wśród celów wsparcia znaleźć można pozycje odnoszące się (choćby z nazwy) do sytuacji praktyk i podmiotów leczniczych. „Deinstytucjonalizacja” , czyli wsparcie dla udzielania świadczeń poza dużymi podmiotami, podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych, modernizacja i duży nacisk na e-zdrowie- to wszystko obszary, które aż proszą się o uwzględnienie sytuacji mniejszych podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych (w tym lekarskich).


Umowa Partnerstwa (wyciąg z projektu : ochrona zdrowia)

Ale zacząć trzeba -jak widać - od początku, skoro w dokumencie przewija się wyłącznie pojęcie „podmiotów leczniczych”, skoro dokument powiela błędne dane o liczbie lekarzy i lekarzy dentystów..itd.itp

Jest to też chyba dobre miejsce do zdefiniowania wsparcia dla unijnej w końcu polityki eliminacji rtęci i ustanowienia programu refundacji z unijnych środków instalacji separatorów amalgamatu. 

Umowa Partnerstwa jako projekt została przedłożona do konsultacji publicznych. Prezydium NRL w Stanowisku z 18 lutego wniosło swoje uwagi do części poświęconej ochronie zdrowia

Stanowisko Prezydium NRL

Dodane: 2021-02-18, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj