Główny Inspektor Sanitarny nadesłał odpowiedź na Stanowisko Prezydium NRL dot. projektu Rozporządzenia MZ ws zakresu danych Krajowej Bazy Urządzeń Radiologicznych. 

Uwagi samorządu lekarskiego do przedmiotowego projektu rozporządzenia zostały w znacznej części uwzględnione.


Z informacji, które mają być gromadzone w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, wykreślono: „datę wykonania aktualnych testów specjalistycznych”.


Uwzględnienie uwagi samorządu lekarskiego w tym zakresie jest bardzo ważne. Należy zauważyć, że zgodnie z przeisami ustawy Prawo atomowe placówka medyczna musi raportowac do Bazy dane, które wchodzą w jej zakres. Tak więc każdy gabinet posiadający jakiekolwiek urządzenie radiologiczne musiałby raportować do Bazy aktualizację zawierającą datę wykonanego testu specjalistycznego, co byłoby niepotrzebnym mnożeniem obowiązków.


Ponadto doprecyzowano, że informacje gromadzone w Krajowej Bazie dotyczące wyniku testów eksploatacyjnych oraz ewentualnych środków naprawczych będą dotyczyć tyko wyniku negatywnych testów specjalistycznych (a nie również podstawowych). Wyjaśniono przy tym, że uwzględnienie w Krajowej Bazie informacji dotyczącej wyniku testu specjalistycznego nie nakłada nowych obowiązków na jednostki ochrony  zdrowia, z uwagi na fakt, iż obowiązek przekazywania informacji o uzyskanych negatywnych wynikach testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych i podjętych środkach naprawczych, został wskazany w art. 33l ust. 15 ustawy Prawo atomowe.

Dodane: 2021-04-13

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj