Członkowie organów Naczelnej Izby Lekarskiej zgromadzeni na posiedzeniu w dniu 19 maja 2017 r. stoją na stanowisku, że powołanie „Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie” deprecjonuje środowisko medyczne
w oczach opinii publicznej.

Zarówno fakt powołania tego Zespołu, jego nazwa jak i skład budzą stanowczy sprzeciw. Traktowanie dziedziny nauki oraz przypisywanie osobom wykonującym zawody medyczne braku zasad moralnych jest nieodpowiedzialne, lekceważące
i uwłaczające godności naszych zawodów. Organy Naczelnej Izby Lekarskiej stoją na stanowisku, że Zespół ten powinien zostać natychmiast rozwiązany.