1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

200 lat, Panie Profesorze!

2 sierpnia w Domu i Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Tołłoczki. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, w tym przyjaciele i rodzina profesora, a także wiele osobistości związanych ze środowiskiem lekarskim i samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. NRL reprezentował wiceprezes Krzysztof Madej.

Prof. Tadeusz Tołłoczko podzielił się przemyśleniami na temat przemijania, medycyny, jak również istoty samorządności lekarskiej, wspomniał także o niektórych wydarzeniach związanych z jego karierą zawodową.

Wiceprezes Krzysztof Madej, który przybył na spotkanie w imieniu prezesa NRL Andrzeja Matyi, przekazał profesorowi pamiątkową grafikę autorstwa prof. Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Kacpra Bożka pt. „Demonologia kliniczna”. Przeczytał też fragment listu prezesa NRL do prof. Tadeusza Tołłoczki: „A tak prywatnie, jestem Ci ogromnie wdzięczny, że mimo różnych zwad i zaciętej rywalizacji między Warszawą a Krakowem, zawsze bardzo ciepło mnie przyjmowałeś, wysłuchałeś, podzieliłeś się spostrzeżeniami i zarażałeś energią i zapałem. Każda nasza rozmowa była niewątpliwym zaszczytem, a obserwacja Ciebie w pracy lub poza nią była dla mnie inspiracją. Jesteś z tego niezwykłego pokolenia chirurgów, będących esencją elity, którzy obok swojej miłości do medycyny, darzyli gorącym uczuciem teatr, literaturę, malarstwo i inne sfery kultury. Przyznaję, że jedynym pozytywnym aspektem tego, że nie zostałeś prezesem samorządu lekarskiego jest to, że nie będę do Ciebie porównywany”.

90lecie prof. Tołłoczki (foto: L. Sulikowska Gazeta Lekarska) 

Fot.: L. Sulikowska

Profesorowi wręczono m.in. oryginalny egzemplarz „Gazety Lekarskiej” sprzed 27 lat, w którym udzielił on wywiadu jako nowo wybrany rektor ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie (pełnił tę funkcję przez dwie kadencje).

Więcej już wkrótce na stronie Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-08-05 10:02:06