Biorąc pod uwagę dramatycznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, która wymusza zmiany w modelu funkcjonowania opieki zdrowotnej, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o pilne wprowadzenie zmian w rozporządzeniu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320), tak aby umożliwić podmiotom wykonującym działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych możliwość zawieszenia realizacji tych świadczeń z pominięciem dotychczas obowiązujących w rozporządzeniu trybów oraz z zachowaniem możliwości pobierania przez te podmioty wynagrodzenia zaliczkowego za okres, kiedy świadczenia nie będą wykonywane.

Prezes NRL zwrócił uwagę, że podobne mechanizmy finansowania należy na ten trudny okres wprowadzić także wobec podmiotów wykonujących działalność w zakresie leczenia szpitalnego na świadczenia, które nie są objęte ryczałtem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodane: 2020-03-12

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj