logo: NIL

3 czerwca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o niezwłoczną i zarazem rzeczową odpowiedź na następujące pytania, które Naczelna Izba Lekarska skierowała do Ministerstwa Zdrowia:

  1. czy Ministerstwo opracowało już strategię testowania na obecność wirusa SARC-CoV-2 i kiedy ta strategia zostanie przedstawiona do zaopiniowania przez samorząd lekarski?
  2. czy Ministerstwo Zdrowia opracowało już zalecenia dotyczące przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia i kiedy zostaną one publicznie ogłoszone?

W piśmie Prezes NRL podkreśla, że zwlekanie z rozstrzygnięciem tak ważnych zagadnień dla funkcjonowania placówek medycznych w dobie epidemii koronawirusa jest zupełnie niezrozumiałe.

 

Ad. 1.

W czasie spotkania roboczego przedstawicieli Prezydium NRL z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia, które odbyło się 25 maja 2020 r. (więcej tutaj), zapewniono, że prace nad strategią testowania niedługo zostaną zakończone i przekazane samorządowi lekarskiemu do zaopiniowania. Traktując poważnie zarówno Partnera spotkania, jak i jego deklaracje oczekiwano, że strategia testowania zostanie opracowana niezwłocznie, czyli najdalej kilka dni po spotkaniu. Tymczasem żaden dokument dotyczący strategii wykonywania testów na obecność koronawirusa do Naczelnej Izby Lekarskiej nie został przesłany. Prezes NRL podkreśla, że kwestia finansowania testów na obecność koronawirusa jest kluczowa dla przyjęć planowych, szczególnie w lecznictwie szpitalnym.

 

Ad. 2.

11 maja 2020 r. PNRL przyjęło i przekazało do Ministra Zdrowia apel o wydanie zaleceń dotyczących przyjmowania pacjentów w ramach planowanego leczenia.

W apelu wyrażono przekonanie, że każdy pacjent przyjmowany do planowej procedury leczniczej powinien mieć nie wcześniej niż 24 godziny przed planową hospitalizacją pobrany i oceniony wymaz jamy nosowej lub gardła w kierunku SARC-CoV-2 (badanie metodą RT-PCR). Koszty wykonania badań na obecność wirusa przed skorzystaniem przez pacjenta z planowego leczenia powinny być objęte dodatkowym finansowaniem przez publicznego płatnika, i nie mogą być przerzucane na barki podmiotów leczniczych.

W piśmie Prezes NRL zaznaczył, że wydanie przez Ministerstwo zaleceń to nie tylko kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ale bezpieczeństwa prawnego placówek medycznych, które powinny mieć określone wytyczne co do sposobu przywracania swojej planowej działalności.

Ponadto, z zawartych w odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Waldemara Kraski z dnia 29 maja 2020 r. zapewnień o nieustających pracach nad zaleceniami w leczeniu planowym, nie wynika na jakim etapie zaawansowania są te prace i kiedy można spodziewać się ich ogłoszenia.

Prezes NRL zauważył, że mimo kolejnego etapu „odmrażania” poszczególnych sektorów gospodarki, nadal w Polsce jest stały - dość wysoki - poziom nowych zakażeń, dlatego w żadnym wypadku nie można twierdzić, że wydanie zaleceń dotyczących planowego leczenia pacjentów w czasie epidemii stało się zbędne. 

Dodane: 2020-06-04, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj