23 czerwca 2020 r. na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej z przedstawicielami samorządu lekarskiego. Stronę rządową reprezentował Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, a stronę samorządu Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona. 

Jest to reakcja na stanowczy sprzeciw środowiska lekarskiego wyrażony w piśmie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Prezydenta RP o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na celu wstrzymanie wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej 4.0).

22 czerwca 2020 r. ww. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. 

Podczas spotkania z Wiceministrem Sprawiedliwości zwrócono uwagę, że zawarta w ustawie zmiana Kodeksu karnego wzbudza duży niepokój lekarzy, obawiających się, że zaostrzenie przepisów karnych może doprowadzić do pozbawienia wolności w sytuacji nieumyślnego błędu, a także częstsze niż do tej pory wyroki orzekania zakazu wykonywania zawodu. Strona samorządowa uzyskała stanowczą obietnicę, że przepisy te nie będą zwiększać represji w stosunku do środowiska lekarskiego i nie wpłyną na zasady orzekania kar w sprawach związanych z błędami podczas procesu leczenia. 

Równocześnie postanowiono, że ewentualne zmiany w przepisach karnych mogących dotyczyć bezpośrednio działań zawodowych lekarzy, będą konsultowane w ramach spotkań dwustronnych.

Więcej szczegółów na temat spotkania i skutków podpisania przez Prezydenta RP w zakresie Kodeksu karnego ww. ustawy pojawi się w najbliższych dniach.

Dodane: 2020-06-23, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj