logo: NIL

W dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.

Spośród przyjętych przez Sejm RP poprawek Senatu RP, najważniejsze to wykreślenie przepisów:

  • dotyczących szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza UE,
  • przewidujących dodatkowe punkty za list intencyjny w postępowaniu kwalifikacyjnym do specjalizacji.

Samorząd lekarski na wszystkich etapach procesu legislacyjnego walczył o usunięcie z projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty powyższych, niekorzystnych zapisów.

Dodane: 2020-07-16, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj