logo: NIL

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi z dnia 24 czerwca 2020 r. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych. Projekt został przygotowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i przewiduje ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 – więcej o projekcie tutaj.

Według MS, w przypadku konieczności uregulowania kwestii odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, rozważenia wymaga zbiorcza regulacja tej materii w tzw. pakiecie medycznym, obejmującym min. ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej, o ratownictwie medycznym, o zakładach opieki zdrowotnej itd. Zauważono przy tym, że trudno normalizować kwestie odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne bez ukształtowania tej materii w sposób systemowy i bez nawiązania do innych, poza kodeksem cywilnym i karnym, aktów prawnych. W opinii MS rodzaj, charakter i zakres proponowanych rozwiązań przemawia za poprzedzeniem ich wprowadzenia stosownymi badaniami, opiniami i dyskusją w szerokich kręgach społecznych.

Ponadto, MS poinformowało, że część projektu PNRL, która odnosi się do ograniczenia odpowiedzialności karnej osób wykonujących zawody medyczne za określone czyny zabronione będące następstwem działań leczniczych podejmowanych w ramach zwalczania epidemii COVID-19 jest analizowana i oceniana w ramach wewnętrznych prac Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego.

Dodane: 2020-07-24, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj