logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 3 września 2020 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

 

STANOWISKO Nr 104/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej, o którym poinformował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska pismem z dnia 24 sierpnia 2020 r., znak: ROR.527.1.32.2020.DK, nie wnosi uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 105/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z  projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację, przekazanym przy piśmie Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2020 r. , znak: PLO.0210.2.2020.PR,  nie zgłasza  uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 106/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, przekazanym przy piśmie Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r., znak: ZPM.0212.3.2020,  nie zgłasza  uwag do przedmiotowego projektu.

 

Dodane: 2020-09-03, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj