logo: NIL

W dniu 11 września 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

 

STANOWISKO Nr 108/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, o którym powiadomił p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak pismem z dnia 1 września 2020 r., znak: DSM.400.2.2020 2020.106009.MNS, zgłasza następujące uwagi.

Wątpliwości Prezydium NRL budzi załącznik nr 6 do projektu zawierający listę procedur medycznych stosowaną pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego. W ocenie Prezydium NRL zespoły ratownictwa medycznego nie mają możliwości technicznych do wykonania tamponady tylnej nosa. Dodatkowo Prezydium NRL nie widzi uzasadnienia dla przeprowadzania w karetce pomiaru stężenia methemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej oraz pomiaru stężenia karboksyhemoglobiny w arteriolizowanej krwi włośniczkowej.

Ponadto załącznik nr 3 do projektu określający m.in. wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu wodnego należy uzupełnić o deskę stabilizującą kręgosłup wraz z elementami stabilizującymi głowę.

Dodane: 2020-09-14, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj