logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 17 września 2020 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych
  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

STANOWISKO Nr 109/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o którym powiadomił Zastępca Prezesa NFZ, Pan Bernard Waśko, pismem z dnia 11 września 2020 r., znak: DGL.0210.12.2020 2020.116375.AWO, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu.

 

STANOWISKO Nr 110/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych, o którym powiadomił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska pismem z dnia 4 września 2020 r. (znak: ROR.527.1.34.2020.WK) pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt.

 

STANOWISKO Nr 111/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z  projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 112/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z  projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Pana Sławomira Gadomskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 1 września  2020 r., znak: ASP.0210.1.2020.DŁ.3, negatywnie ocenia przedmiotowy projekt. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, iż mapy potrzeb zdrowotnych powinny być tworzone i analizowane na terenie danego województwa, gdyż na poziomie lokalnym najpełniej i najbardziej precyzyjnie można określić potrzeby zdrowotne społeczeństwa.

Dodane: 2020-09-18, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj