logo: NIL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o podjęcie działań zmierzających do włączenia do procedowanego w Sejmie RP projektu ustawy dotyczącej odpowiedzialności za naruszanie obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów przy przeciwdziałaniu COVID-19 rozwiązań zawartych w przygotowanym przez samorząd lekarski projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt został ponownie przekazany resortowi (więcej o projekcie tutaj).

W opinii prezesa NRL wprowadzenie regulacji ustawowych modyfikujących ogólnie obowiązujące zasady odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych, zarówno w sferze prawa karnego, cywilnego, jak i odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia i jednostek opieki zdrowotnej udzielających świadczeń medycznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii jest w pełni uzasadnione i konieczne. Prezes podał przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie takie rozwiązanie zostało wprowadzone do porządku prawnego. Na poziome federalnym została podpisana przez Prezydenta Donalda Trumpa ustawa z dnia 27 marca 2020 r. (CARES Act), która przewiduje, że lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, którzy w charakterze wolontariuszy świadczą usługi medyczne w okresie stanu zagrożenia zdrowia publicznego w zw. z COVID-19, nie ponoszą odpowiedzialności na mocy prawa federalnego lub stanowego za jakąkolwiek szkodę spowodowaną jego działaniem lub zaniechaniem podczas świadczenia usług zdrowotnych w czasie stanu zagrożenia.

W apelu podkreślono, że projektowane rozwiązania, dotyczące modyfikacji odpowiedzialności za działania podejmowane przy przeciwdziałaniu COVID-19, nie mogą dotyczyć działań urzędników państwa, pomijając przy tym działania personelu medycznego, który pracował w warunkach narażenia życia i zdrowia własnego i swych bliskich.

Dodane: 2020-09-28, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj