logo: NIL

W dniu 10 listopada 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

STANOWISKO Nr 128/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, o którym powiadomił Pan Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 6 listopada 2020 r., znak: DLZR.412.5.2020.DM, zgłasza następujące uwagi do projektu.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia zaproponowane w przedłożonym projekcie zmiany polegające na rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do kierowania na testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 wskazując jedocześnie, że projektowane zmiany są spóźnione. Samorząd lekarski od wielu miesięcy apeluje o jak najszersze otwarcie możliwości zlecania testów na obecność wirusa. Działania Ministerstwa Zdrowia w tym obszarze są nadal niewystarczające. W ocenie Prezydium NRL uprawnienie do zlecenia testu powinien mieć każdy lekarz i lekarz dentysta wykonujący zawód.

Dodane: 2020-11-10, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj