logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 14 maja 2021 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki 363)
  • STANOWISKO w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept 
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

 

STANOWISKO Nr 55/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki 363)

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki 363), popiera idęę ustanowienia odrębnego trybu stwierdzania chorób zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  apelowało o konieczność wprowadzenia uproszczonych zasad uznawania COVID-19 za chorobę zawodową już na początku epidemii w stanowisku z 30 marca 2020 r, w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, podkreślając iż Państwo musi stanąć na wysokości zadania i zapewnić lekarzom wszelkie możliwe narzędzia i instrumenty prawne służące do łagodzenia ryzyka, jakie wiąże się ze sprawowaniem opieki nad pacjentami w czasie epidemii.

 

STANOWISKO Nr 56/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich, o którym poinformował Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak: DLG.4020.27.2021.AT, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 57/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, o którym powiadomił Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r., znak: PLPR.0210.6.2021.PR, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia wskazując jednocześnie, że środowisko lekarskie niezmiennie oczekuje zniesienia obowiązku oznaczania poziomu refundacji leków przy wystawianiu recept.

 

STANOWISKO NR 58/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, o którym powiadomił Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 5 maja 2021 r., znak: ZPP.763.19.2021(2), nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia.

Dodane: 2021-05-14, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj