Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. wystosował jednobrzmiące wnioski do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego o udostępnienie informacji o:

  1. prognozowanym-przewidywanym całkowitym koszcie wzrostu wynagrodzeń wynikającym z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1394) przypadającym na rok 2021,
  2. prognozowanym-przewidywanym całkowitym koszcie wzrostu wynagrodzeń wynikającym z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1394) przypadającym na rok 2022.

Powyższe zapytania dotyczą całkowitego kosztu podwyższenia wynagrodzeń wszystkich osób wymienionych w § 1 ww. rozporządzenia.

Dodane: 2021-08-04, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj