5 października 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystosował pisma o tym samym brzmieniu do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie pomocy medycznej i humanitarnej dla uchodźców przebywających na granicy Polski.


W obliczu dramatycznych wydarzeń rozgrywających się na granicy z Białorusią, apeluję o zezwolenie medykom i organizacjom humanitarnym na udzielenie pomocy uchodźcom, którzy przepędzeni z własnych domów, utknęli na „ziemi niczyjej”.

Pragnę podkreślić, że nie odnoszę się do decyzji Rządu o zamknięciu granic i wprowadzeniu w tym rejonie stanu wyjątkowego. Jednakże, ochrona naszego kraju nie powinna wykluczać niesienia pomocy i okazania empatii tym, którzy są w potrzebie.

Obecna sytuacja jest wyrazem zobojętnienia na cierpienie drugiego człowieka i przynosi wstyd naszemu narodowi, który wielokrotnie był pozbawiany praw, zmuszany do życia na uchodźctwie i szukania pomocy u innych. Ta pomoc była nam udzielana, tak samo, jak i my ją udzielaliśmy w przeszłości. Jaki damy przykład przyszłym pokoleniom Polaków, jeśli teraz nie wyciągniemy dłoni do potrzebujących?

Apeluję wyłącznie o zezwolenie nam, lekarzom, na dopełnienie obowiązującej nas przysięgi Hipokratesa, m.in. następującego fragmentu: według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek.

Wspólnie dajmy dowód na to, że Polska rzeczywiście dąży do bycia częścią świata bez dyskryminacji, bez obrażania godności człowieka, świata opartego na międzyludzkiej i międzypaństwowej solidarności.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Dodane: 2021-10-05, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj