Podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy delegaci – lekarze i lekarze dentyści z całego kraju – podsumowali minioną kadencję oraz wybrali nowe władze samorządu lekarskiego. Zjazd odbył się 12-14 maja.

Krajowy Zjazd Lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy (w sumie na XV Zjazd wybrano 492 delegatów) oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczbę delegatów z poszczególnych izb okręgowych ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów.

12 maja w części inauguracyjnej Zjazdu uhonorowano delegatów, będących członkami organów NIL, którzy zmarli podczas minionej kadencji. W programie, oprócz wystąpienia prezesa NRL VIII kadencji Andrzeja Matyi, przewidziano przemówienia wielu zaproszonych gości, m.in. związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, którzy dziękowali lekarzom i lekarzom dentystom za zaangażowanie i profesjonalizm w walce z pandemią COVID-19 oraz współpracę z samorządem lekarskim.

Wręczono odznaczenia samorządowe – „Meritus Pro Medicis” (uhonorowano 24 lekarzy i lekarzy dentystów, członków samorządu lekarskiego, w uznaniu dla ich szczególnych zasług dla środowiska lekarskiego) oraz Medale im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” (przyznawane osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym). Rozdano także nagrody dla najlepszych lekarzy sportowców za lata 2019, 2020 i 2021 oraz statuetki Hipokratesa – wyróżnienie prezesa NRL dla osób i instytucji, które szczególnie wspierały samorząd lekarski w minionej kadencji.

Tego samego dnia rozpoczęto część roboczą XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, która była kontynuowana już do jego końca. Wybrano przewodniczącego Zjazdu – obrady poprowadziła dr Magda Wiśniewska (delegatka OIL w Szczecinie), prezydium, członków Komisji Mandatowej, Komisji Regulaminowej Krajowej Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Przedstawiciele organów NIL podsumowali ostatnie cztery lata działalności.

13 maja odbyły się wybory nowych władz samorządu lekarskiego IX kadencji. Prezesem NRL został Łukasz Jankowski (otrzymał 252 głosy w stosunku do 192 dla Andrzeja Matyi, dotychczasowego prezesa NRL). Więcej o jego wygranej i wystąpieniu programowym pod hasłem „Samorząd przyszłości” TUTAJ.

Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Zbigniew Kuzyszyn.

W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy delegaci wybrali również członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego – pełne składy można znaleźć TUTAJ.

Program trzeciego dnia Zjazdu skupiał się m.in. na głosowaniach i omawianiu wnoszonych przez delegatów projektów uchwał i apeli do decydentów oraz do organów NIL.

Zapraszamy do lektury szczegółowej relacji prowadzonej przez redakcję „Gazety Lekarskiej”: Dzień 1      Dzień 2      Dzień 3 

foto: Mata Jakubiak, Gazeta Lekarska

Dodane: 2022-05-16, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj