logo: NIL

Chociaż już kilka lat upłynęło od wniesienia pierwszych skarg przez pacjentki poszkodowane w wyniku zabiegów metodą Aquafilling i wycofaniu z rynku medycyny estetycznej –  również dzięki działaniom Naczelnej Izby Lekarskiej – wszystkich preparatów stosowanych w tej metodzie, okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej nadal prowadzą postępowania związane ze stosowaniem przez lekarzy groźnych dla zdrowia środków.

Preparat Aquafilling Bodyline według danych producenta składa się w 98% z całkowicie bezpiecznej dla ludzkiego organizmu soli fizjologicznej oraz w 2% z niezwykle szkodliwego poliamidu. Po pewnym czasie od wykonania zabiegu wspomnianym środkiem, który polega na wstrzyknięciu preparatu pod skórę, zaczęto obserwować u pacjentek niekorzystne działania zarówno ogólnoustrojowe, jak i lokalne. Badania wykazały, że poliamid jest związkiem niezwykle inwazyjnym dla tkanek ludzkiego ciała, a dodatkowo trwale integruje się z tkankami, do których został wstrzyknięty. Jego usunięcie jest możliwe właściwie jedynie z tymi tkankami.

Naczelna Izba Lekarska w pewnej mierze przyczyniła się do wycofania szkodliwych dla zdrowia preparatów z polskiego rynku. Od wielu lat samorząd lekarski stoi również na stanowisku, iż zabiegi medycyny estetycznej powinni wykonywać wyłącznie lekarze – podkreśla Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII i VIII kadencji NRL, a obecnie Sekretarz NRL.

Z powodu zgłaszanych przez pacjentki licznych działań niepożądanych po zastosowaniu tej metody a także w efekcie stanowisk samorządu lekarskiego (m.in. postulowanego przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaostrzenia przepisów ustawy o wyrobach medycznych określających dopuszczenie do użytku preparatów wykorzystywanych w medycynie estetyczniej), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w styczniu 2020 roku wycofał z obrotu preparat Aquafilling Bodyline, a w maju tego samego roku podobny do niego środek o nazwie Los Deline.

Niestety długotrwale utrzymujący się w organizmie poliamid powoduje, że pacjentki z powikłaniami po zabiegach z użyciem wspomnianych środków nadal zgłaszają skargi na lekarzy do biur okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Również Rzecznik Praw Pacjenta kontynuuje działania w tym zakresie.

Doniesienia związane ze szkodami, jakie przyniosły pacjentkom zabiegi wykonywane z użyciem środków zawierających poliamid, docierały do Biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Same zaś postępowania wyjaśniające wobec lekarzy, którzy stosowali tę metodę, prowadzone są przez właściwych dla ich przynależności samorządowej Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – dodaje Zbigniew Kuzyszyn, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Dodane: 2023-03-24, przez: Adrian

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj