W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku 5 kwietnia odbyła się III konferencja poświęcona bezpieczeństwu pacjenta. Organizatorem spotkania był Rzecznik Praw Pacjenta i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Podobnie jak w ubiegłych latach, wydarzenie miało charakter wykładowo-dyskusyjny, a jego agenda założyła podział na 3 panele. Podczas pierwszego z nich dyskutowano o stanie obecnym bezpieczeństwa pacjenta w placówkach medycznych Polsce. W dalszej części konferencji poruszono temat roli szpitali klinicznych w budowaniu bezpieczeństwa pacjenta. Natomiast w trzecim panelu mówiono o wyzwaniach systemowych w kontekście zdarzeń niepożądanych.

Wykładowcami oraz uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele świata nauki, strony publicznej, medycy, prawnicy i przedstawiciele podmiotów leczniczych.

Konferencję otworzył Jakub Kraszewski – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku podkreślając rolę cykliczności tego typu wydarzeń w budowaniu nowych wzorców jakości.

Naczelną Izbę Lekarską reprezentowała Katarzyna Sadowska-Cioch – zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL.

- Najważniejszy, z mojej perspektywy, w relacji z pacjentem jest tzw. customer service – obsługa pacjenta. Pacjent jest bezpieczny nie wtedy, gdy jest włączony w proces diagnozy, ale dopiero wtedy, gdy lekarz w sposób konkretny, rzetelny, jasny i prosty się z nim komunikuje. My w Naczelnej Izbie Lekarskiej, dostrzegając wszelkie tego typu potrzeby i pola do pracy działamy w trzech obszarach – kształcenia, badań, analiz i innowacji. Prowadzimy szkolenia menadżerskie, przeprowadzamy również ankiety i analizy. Dostrzegamy od kilku lat wzmożoną rolę samorządu zawodowego w doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, w kształtowaniu tzw. kompetencji miękkich – te obszary nie są dostatecznie rozwinięte np. w siatce godzin studiów lekarskich. W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 30 tys. lekarzy, w pierwszym kwartale 2024 r. jest już ich ponad 16 tys. Jeśli chcemy mieć bezpiecznego pacjenta, to musimy zejść trzy piętra niżej. To, o czym rozmawiamy systemowo to fantastyczne rzeczy, natomiast jeśli nie damy lekarzom narzędzi, by efektywnie komunikowali się z pacjentami, to będziemy stać w punkcie wyjścia – mówiła wicedyrektor Sadowska – Cioch.

- We współczesnym świecie nie da się prowadzić żadnej relacji nie słuchając drugiej strony – bo albo nam na tej drugiej stronie zależy albo nie. Problemem naszych systemów jest to, że nierzadko umówione wizyty są przeprowadzone nieterminowo, z opóźnieniem, nasze zabiegi i wizyty są odwoływane. Pytanie, czy takie sytuacje – przy odpowiedniej komunikacji, dialogu z pacjentami nie są możliwe do przejścia w sposób łatwiejszy, bardziej łagodny. Kluczem jest komunikacja - podkreślił dyrektor Kraszewski.

Zachęcamy do zapoznania się z całością relacji z konferencji.

fot. Iwona Kania

Dodane: 2024-04-08, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj