13 marca 2020r. godz. 9:00

 

W dniu wczorajszym (12 marca 2020r.)  odbyły się konsultacje Prezesa NRL z Wiceprezesem NFZ dr Bernardem Waśko. Tematem rozmowy były warunki skorzystania przez wszystkie placówki ambulatoryjne posiadające kontrakt z NFZ z możliwości zawieszenia przyjęć. NFZ liczy się z koniecznością  zawieszenia świadczeń przed placówki ambulatoryjne  .

W tym duchu Prezes NRL skierował natychmiast pismo do Ministra Zdrowia 

Pismo Prezesa NRL do Ministra Ł.Szumowskiego

o pilną zmianę Ogólnych Warunków Umów (rozporządzenie MZ) , która miałaby iść w kierunku:

  • umożliwienia zaliczkowych wypłat przez okres zawieszenia udzielania świadczeń
  • uproszczenia trybu zwracania się z zawiadomieniem o przerwie w udzielaniu świadczeń (obowiązuje tryb powiadomienia z 30dniowym wyprzedzeniem)

NFZ liczy się z koniecznością  zawieszenia świadczeń przed placówki ambulatoryjne  . W obliczu zmieniającej się co godzinę sytuacji konieczność taka staje coraz bardziej oczywista. Najważniejszym problemem organizacyjnym jest znalezienie bezpiecznych form opieki nad pacjentami cierpiącymi. Podchodząc poważnie do iluzoryczności gwarancji bezpieczeństwa pacjenta, lekarza, personelu należy rozważyć , czy stomatologiczna pomoc doraźna może być udzielana w typowo wyposażonym gabinecie stomatologicznym.

Na te dylematy nakładają się problemy z brakiem dostępu do zakupów wyrobów medycznych.Do dnia dzisiejszego nie ma deklaracji MZ , że kuriozalny przepis art.85a Prawa farmaceutycznego zostanie zmieniony. Już dziś wiadomo, że czeka nas długi okres „wojny z wirusem” i  brak twardych gwarancji zaopatrzenia (włącznie z uwiarygadniającymi je wyliczeniami ) rodzi odruch radykalnego ograniczenia aktywności gabinetu.

Również w dniu wczorajszym (12 marca) w godzinach wieczornych odbyło się wspólne spotkanie Prezydium NRL i Konwentu Prezesów ORL z Ministrem Zdrowia (w zastępstwie min.Szumowskiego obecny był min.W.Kraska) oraz Głównym Inspektorem  Sanitarnym. Jednym z wielu poruszanych wątków była kwestia doposażenia wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w niezbędne wyroby medyczne.

Niestety, z odpowiedzi na tę część pytań wynika, że:

  • doposażanie obejmie przede wszystkim szpitale i placówki POZ
  • informacja o stanie zasobów rezerw państwowych objęta jest klauzulą poufności 
  • Ministerstwo obiecuje jedynie rozważenie zgody na rozszerzenie katalogu podmiotów z katalogu 85a prawa farmaceutycznego (uprawnienia do zakupu w hurtowniach w wypadku wydania obwieszczenia o ograniczeniu sprzedaży).

Pomimo więc usilnych apeli , rozmów, wniosków w procesie legislacyjnym środowisku lekarskiemu nie udało się na dzień dzisiejszy uzyskać zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności medycznej w stanie zagrożenia epidemiologicznego poza szpitalami .

Zakaz , o którym mowa w art.85a prawa farmacutycznego jest bezdyskusyjnie szkodliwy. Z brakiem woli doposażenia PWDL w sprzęt trudno dyskutowac merytorycznie nie mając dostepu do danych o stanie zapasów rezerw państwowych.

Prosze o śledzenie wiadomości na koncie Twitterowym Komisji

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2020-03-13

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj