logo: NIL

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (numer z wykazu RCL: UD 255) trafił do prac Komisji Prawniczej.

Samorząd lekarski brał udział w opiniowaniu ww. projektu w ramach konsultacji publicznych. Uwagi samorządu lekarskiego zostały wyrażone w Stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 88/21/P-VIII z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Celem projektu ustawy jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości. Przedmiotem uregulowania są rozwiązania w zakresie:

  1. autoryzacji;
  2. wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa;
  3. akredytacji;
  4. systemu świadczeń kompensacyjnych;
  5. rejestrów medycznych.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono nową wersję projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy.

Treść projektu dostępna jest pod adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349305/katalog/12804539#12804539

Stanowisko Prezydium NIL z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

 

Dodane: 2022-10-26, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj