logo: NIL

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projektu rozporządzenia dotyczącego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP).

Treść założeń NPZOP dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-20232030

W informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie podano, że niezbędna jest kontynuacja strategii na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia psychicznego w Rzeczypospolitej Polskiej wdrażanej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 w celu zapewnienia wzrostu znaczenia zdrowia psychicznego ze względu na zwiększenie poziomu społecznych zagrożeń dla zdrowia psychicznego wynikających m.in. z pandemii COVID-19, zmiany trybu życia, rozluźnienia więzi społecznych, doświadczanie wydarzeń powodujących traumę.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Dodane: 2022-11-03, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj